Barnehagen utvider i oktober 2016

11. oktober utvider vi barnehagen vår. I tillegg til å fortsette driften i Jutemyrveien vil vi flytte inn i nyoppussede lokaler på Trettestykket på Borgen - rett ved marka og Vardåsen Skisenter.

Vi vil fortsette med samme profil som naturbarnehage, og det vil være dyr begge steder. Grisene og hønene som vi har per i dag blir værende i Jutemyrveien, men vi vil få nye dyr på Trettestykket etter hvert som vi har kommet oss ordentlig på plass i nye lokaler.

Den nye barnehagen vil hete Lilleborgen barnehage avd. Trettestykket, mens den andre vil hete Lilleborgen barnehage avd. Jutemyrveien.