Lilleborgen er på Facebook!

Vi har opprettet egne Facebook-sider; "Lilleborgen barnehage Trettestykket" og "Lilleborgen barnehage Jutemyrveien". Her finner dere glimt fra den fine hverdagen vår!