Sikkerhet i barnehagen

I Lilleborgen barnehage jobber vi kontinuerlig med HMS, og personalet skal holde seg oppdatert på viktig informasjon knyttet til dette.

Å jobbe for sikkerhet i barnehagen for barn og voksne er en viktig del av HMS-arbeidet. Her er en liten oversikt over hvordan vi jobber med dette i barnehagen:

Sikkerhet i Lilleborgen bhg