I barnehagen skal barna få gode opplevelser

Vi ønsker at barna skal lære og oppleve i et trygt miljø.