Trettestykket

På Trettestykket er det totalt 42 barn.

Vi er en naturbarnehage, og er opptatt av å være mye ute og bruke naturen rundt oss. Vi har skog og mark rett utenfor døren, med mange gode turmuligheter. Uteområdet er stort og innbyr til mye variert lek, samtidig som barna får gode muligheter til å utvikle sin kroppsbeherskelse og sine motoriske ferdigheter. I en verden hvor det stadig blir mer stillesittende sysler og passivitet er det viktig at vi sørger for et solid motorisk erfaringsgrunnlag. "Det vi kan gjøre inne, kan vi også gjøre ute".

Lilleborgen barnehage, avd. Trettestykket åpnet 11. oktober 2016, og holder til i gamle Borgen Grendehus. Lokalet innvendig har blitt pusset opp av kommunen, mens vi selv har hatt ansvar for å ordne i stand uteområdet.

Avdelingene Klatremus og Skogmus består av totalt 28 barn i alderen 3-6 år (14 barn i hver gruppe).

Avdelingen Husmus består av 14 barn i alderen 1-3 år.