Søknad om barnehageplass

Søknadsskjema finner du på Asker kommunes hjemmeside: http://www.asker.kommune.no/Barnehage/

PS! Selv om barnehagene holder til to forskjellige steder på Borgen må dere søke "Lilleborgen" på Asker kommunes hjemmeside uavhengig av hvilken av de to barnehagene dere ønsker plass i. Styrer vil da ta kontakt med dere i dagene etter søknadsfristen 1. mars for å høre om dere ønsker plass i Jutemyrveien eller Trettestykket, og administrerer dette internt.