Barnehagens vedtekter

Vedtekter for Lilleborgen barnehage

 

Revidert og godkjent av SU: 09.10.17