Naturen som inspirasjon

Kunst kultur og kreativitet er så mye. I barnehagen skal det være rom for å være kunstnere på ulike måter.