Barnehagen vår

skal være et godt sted å være, der gode vennskap kan bygges. Å være sammen i barnehagen gjør at vi lærer oss empati og mye sosial kompetanse som er viktig å ha med seg på veien videre.