Vi har engasjerte voksne

som ser barna. Små barn har mye å fortelle, og mange opplevelser de vil dele. Vi ønsker å være en barnehage med voksne som lytter, støtter og er 100% tilstede.